Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Bowling De Kruitmolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bowling De Kruitmolen komen. Bowling De Kruitmolen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Bowling De Kruitmolen gecontroleerd of goedgekeurd. Bowling De Kruitmolen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Bowling De Kruitmolen 2013. Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bowling De Kruitmolen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Foto's